yandex

Hakkında

Lisans eğitimini, Yeditepe Üniversitesi’nde Psikoloji (İngilizce) Bölümü (3.08/4) onur derecesi ile tamamladı. Lisans eğitimimin hemen ardından, Yeditepe Üniversitesi Klinik Psikoloji (Ergen ve Yetişkin Modülü) yüksek lisans programına devam etmiş,”Reddedilme Hassasiyeti ile Somatizasyon Arasındaki İlişkide Kişilerarası Problemlerin Aracı Rolü” konulu proje ile uzmanlığını tamamlamaktadır. Yeditepe Üniversitesi’nde lisans eğitimimi devam ettirirken Dr. Yasemin Sohtorik İlkmen’in araştırma dersi kapsamında amacı yönetici işlevlerden özellikle dikkati sürdürme ve sözel akıcılığı ölçen Sözel Akıcılık Testinin Türkiye’de güncel normlarının oluşturulması, geçerlilik ve güvenirlilik bilgilerinin elde edilmesi olan bir araştırma projesine katıldı. 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında eğitimini devam ettirirken Psikodinamik ve Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimlerini tamamladı. Psikodinamik yönelimli süpervizyon eşliğinde 150 seans danışan gördü. Yüksek lisans eğitim sürecinde “Beden İmgesi ve İlişkili Psikolojik Kavramlar Üzerine Sistematik Bir Derleme: Etnik Köken Önemli midir?” adlı projede yer almış olup, makalemiz de yayımlanmıştır. Ayrıca lisans eğitimi devam ederken Kanserli Çocuklara Umut Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Metin Sabancı Özel Eğitim Okulu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi kuruluşlarda gönüllü olarak çalıştı. Kaş Devlet Hastanesi, Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Özel Uğur Koleji (İstanbul), Özel Kare Anaokulu, Kartal Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesi kurumlarında görev yaptı.


Aldığı Eğitimler

Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI),

Öktem Sözel Bellek Süreçleri Testi (Öktem-SBST),

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE),

Wechsler Yetişkinler için Zekâ Ölçeği Gözden Geçirilmiş Formu (Wais-R),

Beck Depresyon Envanteri,

Beck Anksiyete Ölçeği,

Beck Umutsuzluk Ölçeği,

Psikolojik Belirti Tarama Testi (SCR-90-R), NEO PI-R Kişilik Envanteri,

Geriatrik Depresyon Ölçeği,

Duygudurum Bozuklukları Ölçeği,

Minnesota Dürtü Kontrol Bozukluğu Ölçeği,

Barratt Dürtüsellik Ölçeği,

Mini Mental Durum Testi, Sayı Menzili Testi,

Stroop Testi,

Sözel Akıcılık Testi,

İz Sürme Testi 

Çalışma Alanları

Bireysel terapi,

Aile ve çift terapisi,

Cinsel bozukluk,

Anksiyete ve panik atak,

Sınav kaygısı,

Yeme bozuklukları,

Kişilik bozuklukları,

Travma,

Depresyon,

İletişim problemleri,

Öfke kontrolü ve stres yönetimi,

Obsesif kompleks bozukluk 

Fotoğrafları

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Hoş geldiniz

Konuk yazar olarak giriş yapıyorsunuz

Şifrenizi geri alın

Lütfen şifrenizi sıfırlamak için kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin.